Cene

Imamo izuzetno povoljne cene, profesionalno osoblje, modernu mehanizacija za odvoženje šuta na teritoriji Zemuna, bez ili sa utovarom i istovarom.

Donje cene su orijentacione, a konačna cena zavisi od faktora kao što su: vaša lokacija, količina otpada, njegova mase, potrebe za samo vožnjom ili i radnicima i utovarom i sl.

– 5200 RSD – KLASIČAN ŠUT
– 5500 RSD – GRAĐEVINSKI ŠUT
– 5400 RSD – STOLARIJA
– 5500 RSD – OTPAD KABASTOG TIPA

Obim posla i potrebna ljudska snaga su glavni faktor koji utiče na formiranje cene.
Sorta, masa i gabarit kabastog otpada i šuta definiše cenu.
Na ulazu u deponiju plaća se naknada u zavisnosti od pomenutih faktora (vrsta, gabarit, masa), pa se ona uračunava u trošak naših usluga.